732 081 018 poniedziałek - piątek 7:00 - 21:00
sobota 8:00 - 16:00

Windykacja

Od dłuższego czasu zmagasz się z nielojalnym pożyczkobiorcą? Masz długi, z którymi nie jesteś w stanie sobie poradzić? Na pomoc przychodzi rzetelny, posiadający odpowiednie kwalifikacje prawnik z kancelarii Lexango. Jego doświadczenie w odzyskiwaniu należności czy profesjonalne reprezentowanie klientów w postępowaniu sądowym pozwala osiągać wyłącznie korzystne rezultaty. Nie zwlekaj i jak najszybciej umów się na spotkanie – wystarczy, że zadzwonisz lub wypełnisz formularz kontaktowy.

 

Windykacja

Zdecyduj się na usługi radcy prawnego z kancelarii windykacyjnej Lexango, który:

  • w możliwie najkrótszym czasie przygotuje wszelkiego rodzaju pisma, pozwy czy ponaglenia,
  • oferuje dogodne warunki finansowe
  • rozpocznie działania, które pozwolą odzyskać Twoją należność,
  • zapewnia kompleksową obsługę prawną na każdym etapie postępowania,
  • gwarantuje poufność podczas omawiania Twoich spraw,
  • sposób działania dopasowuje do potrzeb i sytuacji klienta.


Nagła choroba, strata pracy lub inne okoliczności mogą spowodować, że systematyczne regulowanie zobowiązań nie będzie możliwe. Jeśli wierzyciel przez dłuższy czas nie otrzymuje pożyczonych środków, zacznie – drogą telefoniczną lub listowną – domagać się natychmiastowej spłaty długu. W tym momencie rozpoczyna się wieloetapowy proces windykacyjny.

Przez windykację rozumie się próby odzyskania należności za pomocą środków dopuszczalnych przepisami prawa. Większość dużych firm posiada działy windykacyjne, których głównym zadaniem jest odzyskiwanie niespłaconych zobowiązań. Mniejsze przedsiębiorstwa decydują się często na pomoc firm zewnętrznych, w tym kancelarii prawnych specjalizujących się w dochodzeniu wierzytelności.    

 

Etapy windykacji

Najczęściej windykację dzieli się na windykację polubowną, sądową oraz egzekucyjną. Pierwsza z nich polega na przypominaniu dłużnikowi - telefonicznie, mailowo, listownie lub osobiście - o upływającym terminie płatności, które z kolei ma doprowadzić do dobrowolnej spłaty należności. Windykacja sądowa bywa jednak niezbędna, kiedy osoba zadłużona nie wyraża chęci współpracy. Wówczas wierzyciel może wystąpić do właściwego sądu z powództwem o zapłatę należności. Skutkiem wygranego procesu jest uzyskanie sądowego nakazu zapłaty – jest on warunkiem wszczęcia egzekucji komorniczej. Z kolei windykacja egzekucyjna polega na dochodzeniu roszczeń z udziałem komornika sądowego, który posiada specjalne uprawnienia ułatwiające wyegzekwowanie należności. Komornik może doprowadzić zajęcia konta bankowego dłużnika, jego wynagrodzenia za pracę, a także innego majątku (ruchomości i nieruchomości) w celu sprzedaży licytacyjnej.

etapy windykacji

 

Firma windykacyjna czy kancelaria prawna?

Głównym zadaniem firm windykacyjnych jest odzyskiwanie pożyczonych środków bez konieczności wkraczania na drogę sądową. Firmy te przede wszystkim skupują wierzytelności i następnie we własnym zakresie egzekwują je od dłużnika. Mogą też działać w imieniu i na zlecenie wierzycieli. Zazwyczaj wspomniane firmy kontaktują się z osobą zalegającą z opłatami w formie listownej lub telefonicznej. Firma windykacyjna powinna należeć do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych – poprzez członkostwo jest zobligowana do przestrzegania „Zasad Dobrych Praktyk".

Silna konkurencja na rynku firm windykacyjnych sprawia, że nie wszystkie z nich działają etycznie. Często spotyka się w praktyce masowe skupowanie roszczeń przedawnionych lub nieudokumentowanych i agresywną, noszącą cechy zastraszania windykację. Nierzadko firmy, nie weryfikując aktualnego adresu dłużnika, uzyskują przeciw niemu nakaz zapłaty, o którym dłużnik dowiaduje się dopiero w momencie egzekucji komorniczej. Jeżeli w tym momencie dłużnik skorzysta z fachowej pomocy prawnika, może z powodzeniem uchylić nakaz zapłaty, co naraża wierzyciela na dodatkowe koszty.

Korzystanie z pomocy firm windykacyjnych bywa niezbędne dla takich instytucji jak banki, firmy telekomunikacyjne lub przewozowe. Klientowi indywidualnemu polecamy natomiast kontakt z kancelarią prawną zajmującą się windykacją należności.

Kancelarię prawną od firmy windykacyjnej odróżnia to, że w jej szeregach zawsze musi znaleźć się profesjonalny prawnik: adwokat lub radca prawny. Kancelaria prawna nie skupuje wierzytelności, lecz egzekwuje je w imieniu wierzyciela. Działający w kancelarii radca prawny negocjuje z dłużnikiem, a w razie potrzeby reprezentuje wierzyciela przed sądem i w toku egzekucji komorniczej. Dopilnuje by egzekwowanie wierzytelności było nie tylko skuteczne, ale i profesjonalne. Kierując sprawę do sądu uczyni to w taki sposób, by nie narazić wierzyciela na dodatkowe koszty. Prawnicy posiadają także obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, co zapewnia finansowe bezpieczeństwo ich klientom.

 

Masz dług i nie wiesz co z nim zrobić? Sprawdź możliwości

Jeżeli nie jesteś w stanie regulować systematycznie swoich zobowiązań, skontaktuj się z nami. Nasi prawnicy pomogą Ci ocenić, czy zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w Twojej firmie. W razie potrzeby zaproponują wszczęcie mediacji z wierzycielem. Mediacje mogą doprowadzić do zawarcia ugody, dzięki której okres spłaty może zostać odłożony o kilka miesięcy. Istnieje również szansa na zmniejszenie wysokości rat lub umorzenie części zadłużenia.

A może czujesz się niesłusznie nękany przez firmę windykacyjną? Skonsultuj się z naszymi radcami prawnymi. Ocenią czy wierzytelność jest wymagalna i w razie potrzeby sporządzą w Twoim imieniu sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty. A co jeżeli egzekucja jest już w toku, a Ty dowiedziałeś się o nakazie zapłaty dopiero od komornika? Nie zwlekaj, zgłoś się do nas, a my pomożemy uchylić wydany za Twoimi plecami nakaz zapłaty.

Pamiętaj, że rejestr dłużników, do którego możesz trafić, poważnie utrudni lub uniemożliwi ubieganie się przez Ciebie o inne kredyty, podpisywanie umów na dostawę mediów lub dokonywanie zakupów na raty – postaraj się, jak najszybciej spłacić zaległości.

 

Jesteś wierzycielem, a Twój dłużnik nadal nie uregulował swojej pożyczki? Dowiedz się, jak ją odzyskać

Wierzyciel to osoba uprawniona do dochodzenia wierzytelności od dłużnika. Jeśli nie otrzymałeś zapłaty za wykonaną usługę lub sprzedany towar albo nie odzyskałeś pożyczonych pieniędzy, skontaktuj się z naszymi prawnikami. Doświadczeni radcowie prawni pomogą Ci skutecznie wyegzekwować należności. Podejmą negocjacje z dłużnikiem, w razie konieczności uzyskają nakaz zapłaty oraz skierują sprawę do egzekucji komorniczej, wskazując majątek Twojego dłużnika.

A może Twój kontrahent ogłosił upadłość albo rozpoczął postępowanie restrukturyzacyjne? Pomożemy Ci zgłosić wierzytelność i podejmiemy wszelkie działania dla zabezpieczenia Twoich interesów.

jak odzyskać dług

 

Zadłużenie Polaków wciąż rośnie

Dane opublikowane przez Krajowy Rejestr Długów wskazują, że całkowity dług Polaków na koniec marca br. sięgnął 65,7 mld złotych – w stosunku do 2017 roku wzrósł o ponad 1,24 mld złotych. Warto wspomnieć, że w ciągu 3 lat aż 4-krotnie zwiększyło się zadłużenie Polaków w wieku 36-59 lat. Obecnie kwota ta sięga 28,5 mld złotych, z kolei 4 lata temu wynosiła 10 mld. Przyczyn wzrostu jest wiele, począwszy od kupowania rzeczy lub decydowania się na pożyczki, których comiesięczne raty przekraczają możliwości finansowe Polaków, kończąc na niespodziewanej chorobie lub stracie pracy i braku środków na codzienne wydatki. Spora część z nich posiada kredyt hipoteczny, kredyt na samochód oraz wiele innych zobowiązań. Nie są oni w stanie przewidzieć, że kolejna kosztowna wycieczka, telefon lub sprzęt RTV na raty znacznie pogorszą ich już niełatwą sytuację materialną.

Na pożyczki z banków w zdecydowanej większości decydują się mężczyźni – jest ich ok. 61%. Otrzymane pieniądze przeznaczają na zakup mieszkań lub samochodów. Z kolei kobiety zdecydowanie częściej wybierają placówki pożyczkowe. Po uzyskaniu konkretnej kwoty część środków wydają na bieżące sprawy, decydują się również na zakup mebli, dodatków do mieszkania lub spełniają swoje marzenia kupując kosztowne ubrania czy torebki. Warto wspomnieć, że większe zadłużenie w firmach udzielających szybkich pożyczek posiadają kobiety – średnie zadłużenie na jedną Polkę sięga 4,5 tys. złotych, z kolei na Polaka wynosi 4 tys. złotych.

Zauważalna jest również różnica w przypadku kredytów pobieranych przez mieszkańców miast oraz mniejszych miejscowości i wsi. W pierwszym przypadku większa liczba mieszkańców decyduje się na kredyty udzielane przez banki (44% wszystkich zalegających z płatnościami w bankach), natomiast w niewielkich miejscowościach i na wsiach prym wiodą firmy pożyczkowe (41%).

na jakie cele Polacy zaciągają kredyty

 

Ponad połowa Polaków zadowolona z obecnej sytuacji finansowej

Z badań przeprowadzonych przez Krajowy Rejestr Długów w lipcu br. wynika, że 68% Polaków jest zadowolona ze swojej obecnej sytuacji materialnej. Mimo że dług Polaków wciąż rośnie, aż 30% badanych twierdzi, że w stosunku do 2017 roku nastąpiła znaczna poprawa ich możliwości finansowych. 67% osób biorących udział w ankietach stwierdziło, że przyczyniło się do tego zwiększenie dochodów. 27% głosujących przyznało, że zmniejszyło wydatki, dzięki czemu udało im się zaoszczędzić większą ilość pieniędzy.

Być może otrzymałeś spadek i nie wiesz, jakie formalności Cię czekają? Podejrzewasz, że przekazano Ci długi? Sprawdź informacje umieszczone w zakładce Spadki i jak najszybciej zgłoś się do nas. Dzięki udzielonym przez nas poradom prawnym łatwiej będzie Ci uregulować posiadane zadłużenia, uniknąć przyjęcia spadku z niespłaconymi kredytami i zrozumieć, że comiesięczne odkładanie chociaż niewielkiej sumy pozwoli zadbać o rodzinę nawet w przypadku poważnej choroby lub utraty pracy. Postaw na doświadczonych, lojalnych i pewnych swoich kompetencji radców prawnych. Czekamy na kontakt z Twojej strony!

 

*Jeśli klient zdecyduje się na skorzystanie z pomocy prawnej, honorarium za usługę zostanie pomniejszone o koszt pierwszej porady prawnej.

Zobacz także

Rozwód

Rozwód, separacja, rozdzielność majątkowa, alimenty, podział majątku. Skorzystaj z pomocy solidnego i posiadającego wysokie kwalifikacje prawnika. Wydawanie opinii prawnych. Pisanie pism, pozwów, umów. Zadzwoń.
Dowiedz się więcej

Alimenty

Pozew o alimenty, podział majątku, alimenty na dziecko, alimenty od byłego małżonka – pomożemy w każdej sytuacji. Rzetelne porady prawne. Tylko doświadczeni prawnicy. Zostaw zgłoszenie i oczekuj na szybki kontakt ze strony prawnika.
Dowiedz się więcej

Odszkodowania

Miałeś wypadek przy pracy? Chcesz dochodzić odszkodowania powypadkowego? Skorzystaj z usług cieszącego się uznaniem radcy prawnego. Zadbamy o każdą przekazaną przez Ciebie sprawę. Dołącz do zadowolonych klientów Lexango.
Dowiedz się więcej

Spadek

Darowizna, podatek od spadku, prawo spadkowe, dziedziczenie ustawowe, podział majątku. Potrzebujesz pomocy prawnika? Kompetentny radca prawny pomoże rozwiązać każdy problem. Zadzwoń i zasięgnij porady eksperta.
Dowiedz się więcej

Obsługa Prawna Firm

Prawo pracy, windykacja należności, pozwy, prawo gospodarcze, prawo handlowe. Bogata praktyka zawodowa oraz indywidualne podejście do klienta. Wysoki standard obsługi. Skontaktuj się z nami i uzyskaj specjalistyczną pomoc prawną.
Dowiedz się więcej
Potrzebujesz pomocy w windykacji?
Zadzwoń! 732 081 018
poniedziałek - piątek 7:00 - 21:00
sobota 8:00 - 16:00
lub wypełnij formularz 24h/7
Klikając poniższy przycisk akceptuję i przyjmuję do wiadomości, że firma Lindeman przetwarza moje dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności.
Zadzwoń
poniedziałek - piątek 7:00 - 21:00
sobota 8:00 - 16:00