732 081 018 poniedziałek - piątek 7:00 - 21:00
sobota 8:00 - 16:00

Odszkodowania

W wyniku wypadku nie jesteś w stanie wrócić do aktywności zawodowej i ubiegasz się o przyznanie odszkodowania? Nie wiesz, gdzie znaleźć profesjonalnego prawnika, który zajmie się dochodzeniem należnego zadośćuczynienia? Podejmij słuszną decyzję i jeszcze dzisiaj skontaktuj się z doświadczonym radcą prawnym z kancelarii Lexango. Zapewniamy, że wybrane przez niego rozwiązania będą dla Ciebie w pełni satysfakcjonujące.

 

Odszkodowania

Dlaczego warto zgłosić się do kancelarii Lexango?

 • Korzystne ceny usług prawnych
 • Elastyczność i dopasowanie strategii działania do sytuacji każdego klienta
 • Wysoka skuteczność w dochodzeniu odszkodowań z polis na życie oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Profesjonalne uzyskiwanie odszkodowań od placówek medycznych na etapie sądowym i pozasądowym
 • Umiejętności negocjacyjne pozwalające osiągać oczekiwane rezultaty

Nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości. W jednej chwili może dojść do nieszczęśliwego wypadku, którego skutki będą odczuwalne przez wiele lat. W związku z poniesionymi urazami należy Ci się odszkodowanie powypadkowe lub zadośćuczynienie. Sprawdź, jakie są ich rodzaje oraz kiedy można się o nie ubiegać.

Przez odszkodowanie rozumie się świadczenie przyznawane osobie, która doznała szkody. Należne środki powinna ona otrzymać od sprawcy lub od podmiotu, który na mocy umowy ponosi odpowiedzialność za naprawienie powstałego uszczerbku.

 

Podstawowe typy odszkodowań

Odszkodowania dzieli się na kilka podstawowych typów:

 1. odszkodowanie z OC (najczęściej odszkodowanie komunikacyjne), które uzyskiwane jest z polisy sprawcy wypadku – ubezpieczyciel pokrywa straty materialne poniesione przez poszkodowanych np. zniszczone w wypadku rzeczy osobiste, koszty leczenia, utracony na skutek zwolnienia lekarskiego zarobek, a także wypłaca im zadośćuczynienie za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne,
 2. odszkodowanie z AC, czyli autocasco uzyskasz w przypadku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego samochodu lub innego pojazdu (polisa AC jest dobrowolna); jest to ubezpieczenie majątkowe – nie pokryjesz z niego kosztów leczenia czy rehabilitacji,
 3. odszkodowanie z ubezpieczenia na życie wypłacane jest najbliższej rodzinie (lub innej osobie uprawnionej) w przypadku śmierci osoby, która miała wykupioną polisę na życie,
 4. odszkodowanie za błędy medyczne lub w sztuce lekarskiej polega na pokryciu kosztów wynikających z błędu medycznego (leczenie, rehabilitacja); możliwe jest również otrzymanie finansowego zadośćuczynienia za poniesiony ból i krzywdę,
 5. odszkodowanie powypadkowe może otrzymać osoba, która doznała szkody w wyniku wypadku mającego miejsce w zakładzie pracy, w domu lub za granicą. Uzyskać środki na skutek nieszczęśliwego wypadku można z ubezpieczenia prywatnego, grupowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i uzupełniająco od pracodawcy (o ile ponosi odpowiedzialność za zdarzenie),
 6. odszkodowanie za skutki nieszczęśliwego wypadku można otrzymać z wykupionej polisy (tzw. NNW), a jeżeli do wypadku przyczyniła się osoba trzecia, także bezpośrednio od niej lub z jej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (np. poślizgnięcie na nieodśnieżonej drodze, potknięcie na nierówności chodnika),
 7. odszkodowanie, które wypłaca Skarb Państwa może być przyznane w związku z wyrządzeniem szkody przez działanie organów państwowych,

Grupy odszkodowań

 

Warunki konieczne do otrzymania odszkodowania

Gdy ulegniesz wypadkowi, przysługuje Tobie odszkodowanie z prywatnych polis, ubezpieczeń grupowych, a także bezpośrednio od sprawcy zdarzenia lub jego ubezpieczyciela.

Jeśli doszło do uszkodzenia ciała, osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie. Kwotę zadośćuczynienia ustala przy uwzględnieniu stopnia uszczerbku na zdrowiu, rozmiaru cierpień fizycznych i psychicznych. W przypadku doznania szkody materialnej (która obejmuje wydatki oraz utracone korzyści), niezbędne będzie udowodnienie rozmiaru szkody. Warto przechowywać rachunki, które potwierdzą poniesione w trakcie leczenia nakłady finansowe. W ramach odszkodowania możesz ubiegać się o pokrycie przez ubezpieczyciela wydatków związanych z kupnem leków, zatrudnieniem osoby do opieki nad Tobą, podjęciem rehabilitacji czy np. kosztami związanymi z przeprowadzonymi zabiegami i dojazdem do lekarza. Przysługuje Ci także zwrot utraconego zarobku i odszkodowanie za rzeczy zniszczone na skutek wypadku (np. rower, odzież, telefon).

Jak uzyskać odszkodowanie

 

W jakim czasie można otrzymać świadczenie?

Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty należnych środków w ciągu 30 dni od momentu przekazania zgłoszenia. Jak zawsze istnieją w przepisach pewne wyjątki – należy w tej kwestii poradzić się eksperta, który wyjaśni wszelkie niezrozumiałe kwestie. Terminy uzależnione są od wielu czynników, m.in. stopnia skomplikowania sprawy lub od toczącego się równolegle postępowania (karnego lub cywilnego).

Warto wiedzieć, że w ciągu 3 lat od wypadku możesz ubiegać się o wypłatę środków z ubezpieczenia (konieczne będzie podanie sprawcy szkody). Po upływie tego czasu wszelkie żądania ulegają przedawnieniu, co oznacza, że sprawca zdarzenia (lub jego ubezpieczyciel) będzie mógł odmówić zapłaty. Jeśli szkoda jest wynikiem przestępstwa, termin przedawnienia roszczeń ulega wydłużeniu do 20 lat od momentu zdarzenia. Prawomocny wyrok karny przesądza o odpowiedzialności sprawcy, jednak należy pamiętać, że sąd cywilny jest uprawniony do samodzielnej oceny, czy szkoda jest wynikiem czynu przestępnego.

Częstokroć ubezpieczyciele nakazują poszkodowanym, by zgłosili się po wypłatę dopiero po zakończeniu leczenia. Uważaj, jeżeli od dnia wypadku upłyną trzy lata, ubezpieczyciel może podnieść zarzut przedawnienia. Warto zgłosić szkodę przed upływem tego terminu, nawet jeżeli leczenie jest nadal w toku.

 

Czym jest zadośćuczynienie i kiedy można je uzyskać?

Zadośćuczynienie to rekompensata niematerialnej krzywdy, której w konsekwencji wypadku doznała osoba fizyczna. Wysokość zadośćuczynienia uzależniona jest m.in. od stopnia poniesionego uszczerbku na zdrowiu, rozmiaru cierpień oraz indywidualnych okoliczności towarzyszących zdarzeniu (np. oszpecenie, utrata pracy, rozpad związku lub konieczność rezygnacji z dotychczasowych aktywności). Dla przykładu, złamanie palca powinno zostać wycenione zupełnie inaczej u pianisty niż u przeciętnego Kowalskiego. Następstwem nieszczęśliwego zdarzenia może być nie tylko utrata zdrowia fizycznego, ale nierzadko również psychicznego. Zadośćuczynienie należy się również po stracie osoby najbliższej, a zgodnie z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego, także w wypadku ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bliskiego członka rodziny.

 

Odmowa wypłaty odszkodowania

Bardzo często negatywną odpowiedź otrzymują osoby, które nie dostarczyły wszystkich niezbędnych dokumentów. Jeśli jednak jesteś pewien, że złożyłeś wszelkie dokumenty, a i tak otrzymałeś decyzję negatywną, nie zniechęcaj się. Bardzo wiele spraw, początkowo zakończonych odmową wypłaty lub przyznaniem symbolicznej rekompensaty, na skutek dalszych starań kończy się wywalczeniem satysfakcjonującego odszkodowania. Skorzystaj z pomocy profesjonalisty, który oceni czy należy się Tobie rekompensata i jaka powinna być jej wysokość. Wykwalifikowany prawnik złoży w Twoim imieniu reklamację oraz podejmie negocjacje z firmą ubezpieczeniową. W razie potrzeby będzie reprezentował Twój interes na drodze sądowej.

 

Wzrost wypłat odszkodowań polis OC i AC w 2017 roku

Jak podaje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w 2017 roku z polis OC i AC za wypadki drogowe wypłacono aż 10,2 ml złotych – jest to 6% wzrost w stosunku do 2016 roku. Poszkodowani oraz ich rodziny otrzymały 6 miliardów złotych z OC winnych za spowodowanie wypadku. 4,2 mld złotych pochodziło z nieobowiązkowych AC. Warto wspomnieć, że w 2017 roku o ponad 840 tysięcy zwiększyła się liczba pojazdów posiadających polisy OC. Dobrą wiadomością jest fakt, że ceny polis komunikacyjnych w okresie od stycznia ubiegłego roku do początku bieżącego wzrosły o jedyne 0,4%.

 

Polacy i ubezpieczenia

Z raportu przygotowanego przez Nationale-Nederlanden wynika, że jedynie 25% Polaków posiada ubezpieczenia indywidualne. Zdecydowana większość poprzestaje na obowiązkowych ubezpieczeniach OC, a ewentualnie ubezpieczeniach grupowych oferowanych w szkole lub zakładzie pracy. Sytuacja ta zazwyczaj ulega zmianie w momencie pojawienia się na świecie potomstwa.

Interesujące są również wyniki badań przeprowadzonych przez Prudential Family Index w II kwartale 2017 roku. Połowa ankietowanych stwierdziła, że posiadanie dodatkowego ubezpieczenia jest rozsądnym wyborem. Racjonalne podejście Polaków biorących udział w badaniu nie przekłada się jednak na zwiększenie liczby zakupionych polis. Aż 62% uważa, że nie decydują się na nie, ponieważ koszt przekracza ich możliwości finansowe. 22% osób przyznało, że nie jest w ogóle zainteresowanych tego rodzaju opcją, z kolei 16% nie chce myśleć o złych rzeczach, które mogą się przydarzyć.

Ubezpieczenie na życie

 

Podczas badania padło również pytanie, na jaki cel zostałyby przeznaczone środki z ubezpieczenia. Większość osób (63%) przyznała, że pokryłaby z otrzymanego świadczenia koszty leczenia, 13% zaznaczyło, że byłaby to rehabilitacja, 11% lekarstwa, a pozostała liczba respondentów nie określiła konkretnego celu.

Na jaki cel przeznaczyłbyś środki z polisy

 

Rekordowe sumy wypłacane z ubezpieczeń

Zdecydowanie największe odszkodowania wypłacane są w USA. Powody składanych pozwów potrafią zaskoczyć niejedną osobę, a przekazywane kwoty to zazwyczaj miliony dolarów. Amerykanka, która oparzyła się kawą, oskarżyła sieć o uszczerbek na zdrowiu. Sąd przyznał jej 250 tys. dolarów odszkodowania. W Polsce największe odszkodowania otrzymują osoby pokrzywdzone w wypadkach komunikacyjnych. Około 3 mln złotych otrzymała Polka, która w wyniku wypadku autokaru pod Grenoble doznała urazu kręgosłupa i od tamtej pory jest sparaliżowana. Podobnie było w przypadku 4,5 letniego chłopca, który w następstwie kolizji drogowej został sparaliżowany oraz niewydolny oddechowo. W sumie otrzymał 1,4 mln złotych. Początkowo odszkodowanie z PZU było znacznie niższe, jednak po kilkukrotnych apelacjach doświadczonych prawników udało się znacznie podnieść ich wysokość.

W sprawach dotyczących odszkodowania często najlepszym rozwiązaniem jest do kancelarii prawnej. Radca prawny oceni czy przysługuje Tobie odszkodowanie powypadkowe, a także oszacuje jego należną wysokość i poprowadzi w Twoim imieniu negocjacje ze sprawcą zdarzenia lub z zakładem ubezpieczeń. W razie konieczności przygotuje pozew i będzie Twoim pełnomocnikiem w sprawie karnej, a także wystąpi o zasądzenie większej kwoty zadośćuczynienia, wspomnianego odszkodowania lub renty. Jeśli Ty również uległeś wypadkowi, ubiegasz się o środki z ubezpieczenia lub jesteś niezadowolony z przyznanego odszkodowania komunikacyjnego, skontaktuj się nami – cieszącymi się świetnymi opiniami specjalistami. Odszkodowania powypadkowe nie są zbyt łatwo wypłacane, dlatego skorzystaj z pomocy kancelarii prawnej Lexango i osiągnij oczekiwany efekt. Zawalczymy o najwyższą możliwą rekompensatę za Twoje szkody.

W przypadku problemów z nieuczciwymi kontrahentami, sprawdź informacje zawarte w zakładce Obsługa prawna firmy i dowiedz się, na czym polegają tego rodzaju usługi. Pamiętaj, że pomożemy Ci rozwiązać każdy poważny problem. Rzetelność, zaangażowanie i lojalność wobec klientów to jedne z naszych najmocniejszych stron. Zapraszamy do kontaktu. 

 

*Jeśli klient zdecyduje się na skorzystanie z pomocy prawnej, honorarium za usługę zostanie pomniejszone o koszt pierwszej porady prawnej.

Zobacz także

Rozwód

Rozwód, separacja, rozdzielność majątkowa, alimenty, podział majątku. Skorzystaj z pomocy solidnego i posiadającego wysokie kwalifikacje prawnika. Wydawanie opinii prawnych. Pisanie pism, pozwów, umów. Zadzwoń.
Dowiedz się więcej

Alimenty

Pozew o alimenty, podział majątku, alimenty na dziecko, alimenty od byłego małżonka – pomożemy w każdej sytuacji. Rzetelne porady prawne. Tylko doświadczeni prawnicy. Zostaw zgłoszenie i oczekuj na szybki kontakt ze strony prawnika.
Dowiedz się więcej

Spadek

Darowizna, podatek od spadku, prawo spadkowe, dziedziczenie ustawowe, podział majątku. Potrzebujesz pomocy prawnika? Kompetentny radca prawny pomoże rozwiązać każdy problem. Zadzwoń i zasięgnij porady eksperta.
Dowiedz się więcej

Windykacja

Windykacja należności, pozwy, nakaz zapłaty, postępowanie egzekucyjne, windykacja długów. Profesjonalne porady i opinie prawne. Wysoka skuteczność. Zadzwoń i umów się na dogodny termin spotkania.
Dowiedz się więcej

Obsługa Prawna Firm

Prawo pracy, windykacja należności, pozwy, prawo gospodarcze, prawo handlowe. Bogata praktyka zawodowa oraz indywidualne podejście do klienta. Wysoki standard obsługi. Skontaktuj się z nami i uzyskaj specjalistyczną pomoc prawną.
Dowiedz się więcej
Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania?
Zadzwoń! 732 081 018
poniedziałek - piątek 7:00 - 21:00
sobota 8:00 - 16:00
lub wypełnij formularz 24h/7
Klikając poniższy przycisk akceptuję i przyjmuję do wiadomości, że firma Lindeman przetwarza moje dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności.
Zadzwoń
poniedziałek - piątek 7:00 - 21:00
sobota 8:00 - 16:00