732 081 018 poniedziałek - piątek 7:00 - 21:00
sobota 8:00 - 16:00

Udzielenie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo to krótko i najprościej mówiąc upoważnienie do działania w czyimś imieniu. Po udzieleniu komuś pełnomocnictwa, większości czynności prawnych nie trzeba dokonywać osobiście. Przedstawiciel jest wówczas określany mianem pełnomocnika, natomiast reprezentowany mocodawcą, zaś podpisane przez niego oświadczenie woli, w którym udziela umocowania, to pełnomocnictwo. Jeśli chcesz mieć pewność prawidłowego opracowania pełnomocnictwa, zwróć się do kancelarii prawnej Lexango. Nasz prawnik wskaże jaką formę powinno mieć Twoje pełnomocnictwo, zredaguje dla Ciebie jego treść oraz udzieli Ci wyczerpujących informacji w tym zakresie.

Pełnomocnictwo

Wybierając prawnika z kancelarii Lexango otrzymujesz:

 • Poradę prawną - GRATIS*
 • Ceny usług prawnych od 49 zł
 • DOJAZD do klienta
 • Obsługę na najwyższym poziomie
 • Kompleksową pomoc prawną
 • Profesjonalnie sporządzone pełnomocnictwo
 • Profesjonalne porady i opinie prawne
 • Stały kontakt z prawnikiem 

 

Upoważnienie a pełnomocnictwo

W praktyce między upoważnieniem a pełnomocnictwem nie zachodzi żadna różnica. Istotą pełnomocnictwa jest przecież udzielenie upoważnienia. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że samo udzielenie pełnomocnictwa w żaden sposób nie zobowiązuje jeszcze pełnomocnika do podjęcia działań, jedynie go do tego upoważnia. Zatem pełnomocnik nie ma obowiązku podejmowania działań w imieniu mocodawcy. Może to zrobić, ale w żadnym razie nie musi. Obowiązek ten może wynikać z innego dokumentu, np. umowy o dzieło. Jeśli zależy nam na zawarciu przez pełnomocnika w naszym imieniu umowy, dla której ustawa wymaga formy pisemnej, to w takim przypadku pełnomocnictwo musi być również udzielone w formie pisemnej.

 

Kto może zostać pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być każdy człowiek posiadający co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Są jednak sytuacje, gdy konieczne jest działanie w sprawie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego). Do takich sytuacji należy reprezentacja strony w procesie sądowym.

 

W jakich sytuacjach nie można ustanowić pełnomocnika?

Pełnomocnictwa można udzielić w sprawie niemal każdej czynności życia codziennego. Są jednak wyjątki od tej reguły. Do takich sytuacji należy między innymi sporządzenie testamentu czy też uznanie dziecka. Co ciekawe, za pośrednictwem pełnomocnika można zawrzeć związek małżeński, z tym, że zgodę na to musi wyrazić sąd. W innym wypadku, pełnomocnictwo będzie nieważne.

 

Rodzaje pełnomocnictw

Ze względu na zakres umocowania wyróżnić można:

 • Pełnomocnictwo ogólne
 • Pełnomocnictwo rodzajowe
 • Pełnomocnictwo szczególne

 

Pełnomocnictwo ogólne – upoważnia do dokonywania czynności zwykłego zarządu. To czy daną czynność można zaliczyć do zwykłego zarządu zależne jest od okoliczności sprawy. Wynika to z faktu, że nie istnieje żadna ustawowa definicja tego pojęcia. Pełnomocnictwo ogólne ma najszerszy zakres umocowania. Aby było ono ważne, mu być udzielone na piśmie.

Pełnomocnictwo rodzajowe – upoważnia do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju, mogących przekraczać zwykły zarząd. Jako przykład można tu wskazać sprzedaż pojazdu. W pełnomocnictwie należy wskazać przedmiot, a także rodzaj czynności, do których upoważniamy pełnomocnika.

Pełnomocnictwo szczególne – upoważnia kogoś do zawarcia konkretnej umowy, do podjęcia określonej czynności prawnej. W tego rodzaju pełnomocnictwie należy sprecyzować rodzaj umowy, termin jej wykonania oraz cenę. Trzeba pamiętać, że jeśli do uznania ważności danej czynności prawnej wymagana jest szczególna forma, pełnomocnictwa trzeba udzielić w tej samej formie. W sytuacji kiedy chcemy upoważnić pełnomocnika do sprzedaży nieruchomości, pełnomocnictwo musi być sporządzone przed notariuszem (w formie aktu notarialnego).

 

Pełnomocnictwo – wzór

Kiedy zastanawiasz się jak napisać pełnomocnictwo, pamiętaj, że wzór pełnomocnictwa zależny jest od jego typu (ogólne, rodzajowe, szczególne). Istnieją jednak pewne elementy wspólne, które każde z nich powinno zawierać. Należy do nich:

 • określenie mocodawcy oraz podanie jego danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres czy numer PESEL
 • jasne i precyzyjne określenie pełnomocnika wraz z podaniem jego danych
 • zakres umocowania
 • własnoręczny podpis mocodawcy
 • miejsce oraz datę sporządzenia pełnomocnictwa (chociaż co do tego elementu istnieją spory wśród prawników)

 

Kancelaria Lexango – tu uzyskasz pomoc!

Temat pełnomocnictw wydaje Ci się zbyt skomplikowany i zawiły? Znalazłeś się w sytuacji, w której niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika? Musisz sporządzić umocowanie, a nie wiesz czy wzór pełnomocnictwa dostępny w Internecie będzie wystarczający? Nie zastanawiaj się dłużej i już dziś skontaktuj się z naszą kancelarią prawną Lexango. Możesz to zrobić, wypełniając formularz kontaktowy lub dzwoniąc do naszej kancelarii. Gwarantujemy Ci szybką odpowiedź prawnika i przede wszystkim obsługę prawną na najwyższym poziomie. Zaufaj wiedzy, doświadczeniu i wysokim kompetencjom naszych prawników.

 

*Jeśli klient zdecyduje się na skorzystanie z pomocy prawnej, honorarium za usługę zostanie pomniejszone o koszt pierwszej porady prawnej.

Partnerzy Lexango

Lublin

 • Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Zieńczuk-Zych, ul. Chopina 30/33
 • Kancelaria Adwokacka adw. Katarzyna Policha - Szysz, ul. Relaksowa 15/48
 • Kancelaria Radcy Prawnego Monika Samcik, ul. 3 Maja 8 lok. 3, 24-100​ Puławy

Toruń

 • Kancelaria PLUS IURIS, ul. Rynek Nowomiejski 19.

Poznań

 • Kancelaria Vientos, ul. Garncarska 10/6
 • Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Jaś, ul. Przechodnia 6 lok. 4, 62-800 Kalisz

Warszawa

 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Milanowska, ul. Kopernika 30 lok. 507
 • Kancelaria Adwokacka adw. Katarzyna Policha - Szysz, ul. Relaksowa 15/48, 20-819 Lublin
 • Kancelaria Adwokacka Martyna Jarmutowska, ul. Malborska 1 lok. 11
 • Adwokat Krzysztof Kaczor, ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa

Białystok

 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Adamczuk, ul. Lipowa 4 lok.111

Kraków

 • Anna Polańska-Jaworska Kancelaria Adwokacka, ul. Rynek Dębnicki 12 lok. 4
 • Joanna Włodarczyk Kancelaria Radcy Prawnego, al. Edwarda Dembowskiego 9 lok. 76
 • Paweł Przybyło Kancelaria Adwokacka. ul. Hieronima Wietora 9
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marta Pryczyńska, ul. Jana Chryzostoma Paska 8A, 28-330 Wodzisław

​Częstochowa

 • Jolanta Mietelska Kancelaria Radcy Prawnego, al. Aleja Najświętszej Maryi Panny 1 lok. 2
 • Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Obrusznik, Jana Kilińskiego 18/20 lok. 15 

Nowy Sącz

 • Lidia Krajewska Kancelaria Radcy Prawnego ul. Józefa Piłsudskiego 10, 34-600 Limanowa

Zielona Góra 

 • Kancelaria Lider Sp. z o.o. ul. Jędrzychowska 20D, 65-385 Zielona Góra

Płock

 • Kancelaria Adwokacka Martyna Jarmutowska, ul. Malborska 1 lok. 11
 • Radca Prawny Ewelina Sarwińska-Przemyłska, Zągoty 85, 09-230 Bielsk

Włocławek

 • Radca prawny Marcin Sekuła, ul. POW 5 lok. 108, 87-800 Włocławek (*Partner Multi Managment)

Łódź

 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Gątarek, ul. Rewolucji 1905 roku nr 82, 90-223​ Łódź

Wałbrzych

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Sosnowska, ul. Srebrnogórska 10 lok. 8, 50-536 Wrocław

Wrocław

 • Kancelaria Radcy Prawnego Jowita Tomczak​, ul. Karola Olszewskiego 115/117 m.13
 • Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Pająk, ul. Grabiszyńska 163 lok. 128A
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Kania, ul. Mściwoja 1c/4, 52-200 Komorowice
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marta Prach Tęczowa 57A lok. 8
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Bazylkiewicz, Iwno 49, 56-160 Wińsko
 • Kancelaria Radcy Prawnego KHJ Katarzyna Hankiewicz-Jackowska, Słoneczna 40/2 lok. 4, Radwanice, 55-010 Święta Katarzyna
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Julita Bielińska, ul. Krupnicza 5/1, 50-075 Wrocław
 • Adwokat Ewelina Żyła, al. Kasztanowa 18/3, 53-125 Wrocław (*Partner: Firma usługowa Damian Żyła)
 • Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Kasprzak, ul. Piękna 64J lok. 4, 50-506 Wrocław

Radom

 • Kancelaria Radcy Prawnego Michał Bilski, ul. 1905 Roku 7a lok. 209

Bielsko-Biała

 • Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Drożdż-Trościanko, ul. Rynek 10/2, 43-300 Bielsko-Biała

Rzeszów

 • Kancelaria Adwokacka adwokat Ewa Falandys, Józefa Ignacego Kraszewskiego 2 lok. 8, 35-016 Rzeszów
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Kawa, ​Jarosława Dąbrowskiego 2, 35-033 Rzeszów
 • Adwokat Maria Kowalska-Złamaniec - Kancelaria Adwokacka, ul. Jarosława Dąbrowskiego 2, 35-033 Rzeszów
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Nina Skórska-Książek, ul. Czesława Miłosza 82, 35-304 Rzeszów

Bydgoszcz:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Cieśla, ul. Średnia 62

Szczecin

 • Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Krzyżanowska, ul. Andrzeja Małkowskiego 30 lok. 1

Olsztyn

 • Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Rudowski, ul. Kopernika 28 lok. 1.

Kielce

 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Marlena Sternak, ul. Seminaryjska 19 lok. 12

Gdańsk

 • Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Cholewiński, Jana Heweliusza 11 lok. 819, 80-890 Gdańsk

Puławy

 • Kancelaria Radcy Prawnego Monika Samcik, ul. 3 Maja 8 lok. 3, 24-100​ Puławy

Gorzów Wielkopolski

 • Kancelaria Adwokacka Daria Kołtun, ul. Składowa 6 lok. 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Potrzebujesz pełnomocnictwo?
Zadzwoń! 732 081 018
poniedziałek - piątek 7:00 - 21:00
sobota 8:00 - 16:00
lub wypełnij formularz 24h/7
Klikając poniższy przycisk akceptuję i przyjmuję do wiadomości, że firma Lindeman przetwarza moje dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności.
Zadzwoń
poniedziałek - piątek 7:00 - 21:00
sobota 8:00 - 16:00