732 081 018 poniedziałek - piątek 7:00 - 21:00
sobota 8:00 - 16:00

Apelacja od wyroku

Apelacja to jeden z podstawowych środków odwoławczych, gwarantowany również przez Konstytucję. Mówiąc prościej, apelacja to dla Ciebie druga szansa na wygranie sporu w sądzie. Jej celem jest ponowne rozpatrzenie danej sprawy. Pisanie apelacji najlepiej powierzyć fachowcom.  Warto zgłosić się w tym celu na naszej kancelarii prawnej Lexango. Nasz prawnik pomoże Ci w kwestii wniesienia apelacji, odpowie na każde Twoje pytanie i rozwieje wszelkie wątpliwości.

Apelacja

Wybierając prawnika z kancelarii Lexango zyskujesz:

 • Poradę prawną - GRATIS*
 • Ceny usług prawnych od 49 zł
 • DOJAZD do klienta
 • Atrakcyjne warunki finansowe
 • Profesjonalnie przygotowaną apelację
 • 100% zadowolenia
 • Kompleksowe poprowadzenie sprawy sądowej
 • Dyskrecję i zaufanie
 • Stały kontakt z klientem

 

Apelacja od wyroku - Kiedy jeszcze Ci przysługuje?

Apelację możesz wnieść od nieprawomocnego wyroku sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Przysługuje ona od wyroku wstępnego, częściowego, końcowego, łącznego czy wyroku uzupełniającego, a także od postanowienia rozstrzygającego co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym oraz od wpisu lub wykreślenia w księdze wieczystej.

 

Wniesienie apelacji – termin

Apelację należy wnieść do sądu, który wydał wyrok, od którego chcesz się odwołać. Na jej wniesienie masz dokładnie dwa tygodnie od momentu doręczenia Ci wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli nie zażądałeś uzasadnienia wyroku w ciągu tygodnia od momentu ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji liczony będzie od dnia, kiedy minął termin do żądania uzasadnienia wyroku.

W ciągu dwóch tygodni od chwili doręczenia apelacji, stronie przeciwnej przysługuje prawo do wniesienia do sądu drugiej instancji odpowiedzi na apelację.

 

Apelacja – wymogi

Apelacja zawsze musi być złożona w formie pisemnej. Wyjątek stanowi tutaj jedynie postępowanie toczące się w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy. W takich przypadkach ubezpieczony lub pracownik ma prawo wnieść do protokołu apelację ustnie, oczywiście jeśli nie jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika.

 

Apelacja – wzór

Jeśli zastanawiasz się nad tym jak napisać apelację lub jak wygląda wzór apelacji, warto przeczytać jakie elementy powinna zawierać. Jak każde pismo procesowe apelacja podlega pewnym wymogom formalnym. Po pierwsze, powinien być w niej jasno oznaczony wyrok od którego jest wnoszona, z zaznaczeniem czy jest on zaskarżany tylko częściowo czy w całości. Ponadto muszą znaleźć się w niej zwięźle przedstawione zarzuty – czyli nieprawidłowości w wyroku lub błędy popełnione w toku procesu, które mogły wpłynąć na treść wydanego rozstrzygnięcia. Zarzuty należy uzasadnić, apelację podpisać i wymienić załączniki – w tym egzemplarz apelacji dla przeciwnika procesowego. Co do zasady apelacja podlega opłacie, której wysokość zależy od wartości przedmiotu zaskarżenia.

 

Zarzuty apelacyjne dzieli się na:

 • naruszenia prawa materialnego przez niewłaściwe jego zastosowanie lub nieprawidłową wykładnię,
 • naruszenie przepisów procesowych,
 • nieważność postępowania,
 • sprzeczność poczynionych przez sąd orzekający ustaleń faktycznych z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego,
 • nierozpoznanie istoty sprawy.

 

Co więcej, jeśli zajdzie konieczność, w apelacji od wyroku powinny zostać powołane nowe fakty i dowody oraz wykazanie braku możliwości ich powołania w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji lub o zaistnieniu takiej potrzeby później. Sporządzenie apelacji od wyroku wymaga również zawarcia w niej wniosku o zmianę, bądź uchylenie wyroku z wyraźnie zaznaczonym zakresem żądanej zmiany lub uchylenia. Warto dodać, że w przypadku spraw dotyczących prawa majątkowego, powinno się oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia w celu oszacowania opłaty sądowej od apelacji.

 

Apelacja karna i apelacja cywilna

Co do zasady z wniesieniem apelacji w postępowaniu cywilnym (inaczej – apelacja cywilna) związana jest konieczność uiszczenia stosowanej opłaty na rachunek sądu. Wysokość opłaty jest stała (np. 100 zł w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku) lub zależna od wartości przedmiotu zaskarżenia. Kwestia wysokości opłat została uregulowana w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
W przypadku apelacji karnych opłata nie jest wymagana.

 

Rodzaje rozstrzygnięć

„Efektem końcowym” wniesionej przez Ciebie apelacji może być:

 • jej oddalenie, jeśli sąd uzna ją za bezzasadną
 • orzeczenie co do istoty sprawy i zmiana zaskarżanego wyroku
 • uchylenie zaskarżanego wyroku oraz przekazanie go do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji
 • uchylenie zaskarżanego wyroku i odrzucenie pozwu lub umorzenie postępowania.

 

Dlaczego powinieneś wybrać kancelarię Lexango?

Doświadczony prawnik z kancelarii prawnej Lexango odpowie na wszystkie Twoje pytania związane z apelacją. Przeanalizuje wyrok sądu I instancji i rzetelnie oszacuje szansę na jego zmianę lub uchylenie. Pomoże Ci skompletować wymagane dokumenty, sporządzi apelację w Twoim imieniu lub przygotuje dla Ciebie wzór apelacji do samodzielnego złożenia w sądzie. Jego wieloletnia praktyka prawnicza, doświadczenie, a także znajomość przepisów i orzecznictwa, pozwolą mu wychwycić wszystkie błędy w wyroku sądowym i skutecznie walczyć o zmianę niekorzystnego orzeczenia.

Już dzisiaj skontaktuj się z naszą kancelarią i w kwestiach prawnych zaufaj specjalistom. Skorzystaj z naszych usług prawnych i dołącz do grona zadowolonych klientów Lexango! Czekamy na Twój telefon!

 

*Jeśli klient zdecyduje się na skorzystanie z pomocy prawnej, honorarium za usługę zostanie pomniejszone o koszt pierwszej porady prawnej.

Partnerzy Lexango

Lublin

 • Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Zieńczuk-Zych, ul. Chopina 30/33
 • Kancelaria Adwokacka adw. Katarzyna Policha - Szysz, ul. Relaksowa 15/48
 • Kancelaria Radcy Prawnego Monika Samcik, ul. 3 Maja 8 lok. 3, 24-100​ Puławy

Toruń

 • Kancelaria PLUS IURIS, ul. Rynek Nowomiejski 19.

Poznań

 • Kancelaria Vientos, ul. Garncarska 10/6
 • Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Jaś, ul. Przechodnia 6 lok. 4, 62-800 Kalisz

Warszawa

 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Milanowska, ul. Kopernika 30 lok. 507
 • Kancelaria Adwokacka adw. Katarzyna Policha - Szysz, ul. Relaksowa 15/48, 20-819 Lublin
 • Kancelaria Adwokacka Martyna Jarmutowska, ul. Malborska 1 lok. 11
 • Adwokat Krzysztof Kaczor, ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa

Białystok

 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Adamczuk, ul. Lipowa 4 lok.111

Kraków

 • Anna Polańska-Jaworska Kancelaria Adwokacka, ul. Rynek Dębnicki 12 lok. 4
 • Joanna Włodarczyk Kancelaria Radcy Prawnego, al. Edwarda Dembowskiego 9 lok. 76
 • Paweł Przybyło Kancelaria Adwokacka. ul. Hieronima Wietora 9
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marta Pryczyńska, ul. Jana Chryzostoma Paska 8A, 28-330 Wodzisław

​Częstochowa

 • Jolanta Mietelska Kancelaria Radcy Prawnego, al. Aleja Najświętszej Maryi Panny 1 lok. 2
 • Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Obrusznik, Jana Kilińskiego 18/20 lok. 15 

Nowy Sącz

 • Lidia Krajewska Kancelaria Radcy Prawnego ul. Józefa Piłsudskiego 10, 34-600 Limanowa

Zielona Góra 

 • Kancelaria Lider Sp. z o.o. ul. Jędrzychowska 20D, 65-385 Zielona Góra

Płock

 • Kancelaria Adwokacka Martyna Jarmutowska, ul. Malborska 1 lok. 11
 • Radca Prawny Ewelina Sarwińska-Przemyłska, Zągoty 85, 09-230 Bielsk

Włocławek

 • Radca prawny Marcin Sekuła, ul. POW 5 lok. 108, 87-800 Włocławek (*Partner Multi Managment)

Łódź

 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Gątarek, ul. Rewolucji 1905 roku nr 82, 90-223​ Łódź

Wałbrzych

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Sosnowska, ul. Srebrnogórska 10 lok. 8, 50-536 Wrocław

Wrocław

 • Kancelaria Radcy Prawnego Jowita Tomczak​, ul. Karola Olszewskiego 115/117 m.13
 • Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Pająk, ul. Grabiszyńska 163 lok. 128A
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Kania, ul. Mściwoja 1c/4, 52-200 Komorowice
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marta Prach Tęczowa 57A lok. 8
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Bazylkiewicz, Iwno 49, 56-160 Wińsko
 • Kancelaria Radcy Prawnego KHJ Katarzyna Hankiewicz-Jackowska, Słoneczna 40/2 lok. 4, Radwanice, 55-010 Święta Katarzyna
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Julita Bielińska, ul. Krupnicza 5/1, 50-075 Wrocław
 • Adwokat Ewelina Żyła, al. Kasztanowa 18/3, 53-125 Wrocław (*Partner: Firma usługowa Damian Żyła)
 • Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Kasprzak, ul. Piękna 64J lok. 4, 50-506 Wrocław

Radom

 • Kancelaria Radcy Prawnego Michał Bilski, ul. 1905 Roku 7a lok. 209

Bielsko-Biała

 • Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Drożdż-Trościanko, ul. Rynek 10/2, 43-300 Bielsko-Biała

Rzeszów

 • Kancelaria Adwokacka adwokat Ewa Falandys, Józefa Ignacego Kraszewskiego 2 lok. 8, 35-016 Rzeszów
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Kawa, ​Jarosława Dąbrowskiego 2, 35-033 Rzeszów
 • Adwokat Maria Kowalska-Złamaniec - Kancelaria Adwokacka, ul. Jarosława Dąbrowskiego 2, 35-033 Rzeszów
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Nina Skórska-Książek, ul. Czesława Miłosza 82, 35-304 Rzeszów

Bydgoszcz:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Cieśla, ul. Średnia 62

Szczecin

 • Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Krzyżanowska, ul. Andrzeja Małkowskiego 30 lok. 1.
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Natalia Jakieła-Chmura, ul. Niemierzyńska 5 lok. U4.

Olsztyn

 • Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Rudowski, ul. Kopernika 28 lok. 1.

Kielce

 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Marlena Sternak, ul. Seminaryjska 19 lok. 12

Gdańsk

 • Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Cholewiński, Jana Heweliusza 11 lok. 819, 80-890 Gdańsk

Puławy

 • Kancelaria Radcy Prawnego Monika Samcik, ul. 3 Maja 8 lok. 3, 24-100​ Puławy

Gorzów Wielkopolski

 • Kancelaria Adwokacka Daria Kołtun, ul. Składowa 6 lok. 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Chcesz wnieść apelację do sądu?
Zadzwoń! 732 081 018
poniedziałek - piątek 7:00 - 21:00
sobota 8:00 - 16:00
lub wypełnij formularz 24h/7
Klikając poniższy przycisk akceptuję i przyjmuję do wiadomości, że firma Lindeman przetwarza moje dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności.
Zadzwoń
poniedziałek - piątek 7:00 - 21:00
sobota 8:00 - 16:00