Testament Płock

12 lat doświadczenia
Zadzwoń do nas! Poniedziałek - Piątek 7.00 - 21.00
Sobota 8.00 - 16.00 732 081 018 Zamów pomoc prawną przez formularz 24/7
Testament Płock

Kancelaria Adwokacka Magdalena Kosińska-Petecka zajmuje się Prawem Cywilnym, Prawem Spadkowym, a także Prawem Karnym. Udziela też porad prawnych w zakresie Prawa Rodzinnego, dotyczących m.in. alimentów, czy rozwodu.

Sprawdź więcej
Często wybierany! 10 lat doświadczenia
Zadzwoń do nas! Poniedziałek - Piątek 7.00 - 21.00
Sobota 8.00 - 16.00 732 081 018 Zamów pomoc prawną przez formularz 24/7
Testament Płock

Zainteresowania prawnicze - przede wszystkim związane z główną specjalizacją, czyli prawem lokalowym i budowlanym. Od 18 lat zgłębiam tajniki przepisów regulujących funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych, które co kilka lat są rewolucyjnie zmieniane, co tylko pogłębia ich niedoskonałość. Doradza zarówno spółdzielniom (by funkcjonowały lepiej), jak też ich członkom (by wiedzieli, czego mogą oczekiwać od spółdzielni i jakie są wzajemne prawa i obowiązki, o czym wciąż spółdzielcy wiedzą niewiele).
To samo dotyczy wspólnot mieszkaniowych, dotyczące których regulacje ustawowe nie tylko są bardzo ogólne, ale też niepełne – co utrudnia życie zarówno zarządcom nieruchomości, jak też właścicielom lokali.

Interesującym doświadczeniem była także realizacja roszczeń z tytułu rekompensat za tzw. „mienie zabużańskie”, wymagająca działań sądowych aż do szczebla Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W ramach specjalizacji głównej współpracuję z innymi specjalistami z szeroko pojętej branży „lokalowej” (inżynierowie budownictwa, architekci, projektanci, inspektorzy nadzoru), którzy zapewniają dodatkową wiedzę i praktykę, wielokrotnie wręcz niezbędną dla właściwego rozpoznania problemu i skutecznej realizacji roszczeń klienta bądź obrony przed takimi roszczeniami. Szczególnie cenna jest w tym zakresie zwłaszcza współpraca z Naczelną Organizacją Techniczną – Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, dla której od wielu lat świadczę pomoc prawną, jak również korzystam z zasobów stowarzyszeń w niej zrzeszonych.

Specjalizacja główna: 

 • szeroko pojęte prawo lokalowe i dotyczące nieruchomości (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, działalność deweloperska; gospodarka nieruchomościami, planowanie i gospodarowanie przestrzenne; obrót nieruchomościami, służebności itp.),  zarówno od strony przedsiębiorców działających w tej branży, jak też konsumentów (szczególnie w zakresie wzajemnych praw i obowiązków oraz związanych z tym roszczeń);
 • prawo budowlane (zarówno na etapie przygotowania i realizacji inwestycji, jak też zgodnej z prawem eksploatacji budynków, w tym działań legalizacyjnych).

Pozostałe główne obszary działalności:

 • prawo cywilne – głównie prawo rzeczowe i wybrane aspekty zobowiązań (umowne, ubezpieczenia) – windykacja oraz sądowe dochodzenie roszczeń; prawo spadkowe (ustalanie spadkobierców, ochrona wierzycieli, podziały); ochrona dóbr osobistych;
 • prawo spółdzielcze;
 • ochrona danych osobowych w tym RODO (m.in. weryfikacja i aktualizacja wymaganej dokumentacji);
 • upadłość konsumencka i jej skutki zwłaszcza w zakresie praw do lokali;
 • obsługa przedsiębiorców, w tym spółek;
 • prawo rodzinne (kwestie majątkowe);
 • prawo administracyjne;
 • prawo pracy (nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, ochrona pracownika, mobbing);
 • zamówienia publiczne;
 • profesjonalne tłumaczenia oraz przygotowywanie tekstów prawnych i prawniczych, w tym kontraktów przemysłowych, oraz innych tekstów specjalistycznych (język angielski).


Kwalifikacje:

 • Studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim ukończyłem w 1999 roku.
 • W trakcie aplikacji sędziowskiej (1999-2002) ukończyłem studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, a w 2002 roku zdałem egzamin sędziowski oraz egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
 • Oprócz tego w 2003 roku ukończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu rachunkowości i podatków
 • Od 2005 roku prowadzę aktywną praktykę jako radca prawny (OIRP w Warszawie, nr wpisu WA-P-257), którą łączę z pracą jako in-house lawyer w Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Płocku (od 2002 roku).
Sprawdź więcej
Szukasz skutecznego prawnika? Zadzwoń do nas! Poniedziałek - Piątek 7.00 - 21.00
Sobota 8.00 - 16.00
732 081 018 Zamów pomoc prawną przez formularz 24/7

Dzwoniąc pod podany wyżej numer lub klikając przycisk Wyślij akceptuję Regulamin Serwisu Lexango i przyjmuję do wiadomości, że firma Lindeman Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 132, 87-100 Toruń, NIP: 9562357373, REGON: 385047262, KRS: 0000818345 przetwarza moje dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności. Rozwiń więcej...

Przyjmuję również do wiadomości, że firma Lindeman Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 132, 87-100 Toruń, NIP: 9562357373, REGON: 385047262, KRS: 0000818345 używa rozwiązań informatycznych do zanonimizowanej analizy zachowań użytkowników Serwisu Naprawek przy wykorzystaniu narzędzi firmy Google, w celu optymalizacji i rozwoju Serwisu.

Zadzwoń